Within Walls in Old Jaffa, Israel

You are cordially invited

to the opening of Maria’s Xagorari exhibition

“Within Walls”

in

Light House Gallery

13 Hamigdalor st. Old Jaffa, Israel.

on Thursday 01-11-2012 at 19:30

Duration of the exhibition: 01-11-2012 to 19-11-2012

Opening hours: Sun.-Thu. 09:00 – 21:00

Fri.-Sat. 10:00 – 14:00 and 17:00 – 21:00

The exhibition is held under the Aegis of the Greek Embassy in Tel Aviv.

Light House Gallery

13 Hamigdalor st. Old Jaffa, Israel.

tel. +972-3-6817741

[email protected]

——————————————————————

מריה קסאגורארי

“בין חומות”

 

עבודות התערוכה “בין חומות” הן חלק מחקירה רחבה יותר הנקראת “פרויקט הגן” בפי האמנית. כולנו חיים, במודע או לא, בתוך מסגרות המשתנות ללא הרף. ה”גן” של כל אחד מאתנו הוא שדה הפעולה הפנימי שלנו. זהו מקום של רגשות, צרכים, חלומות. אך האם הוא קן או כלוב? האם הוא מגונן או מגביל? האם אנו עצמנו בונים את חומותיו או שהן נבנות למרות עצמנו? החומות מבטאות את רעיון האיזון בין הגנה להגבלה. הגן הופך לזירת קרב בין האינסטינקט של שימור עצמי והכאת שורשים ובין הצורך להימלט ולהרחיב אופקים.

החותם הוויזואלי של האמנית הוא אור השמש המסנוור של הים האגאי, חומות האבן של הגנים של בתי הכפר, וגדרות הצבר הדוקרניים המרחיקים מסיגי גבול מן הבוסתנים. כל המרכיבים הללו הופכים לסמלים בדרמה המתרחשת בגן, אשר לתוככי חומותיו האמנית רוצה להוביל את הצופה. דמויות אדם בגודל טבעי מתהלכות על רקע חזית קירות הסיד הלבן, רוחצות באור השמש. קנה המידה של הציורים נועד לעזור לצופה להזדהות עם אותן דמויות. אמצעי הציור, הצבעים הטהורים, עבודת המברשת פעמים מוטעמת פעמים מרומזת, מדברים כולם על האהבה לציור. היחסים הללו עם המדיום הם שמאפשרים לבטא את התוכן האקספרסיבי בכל הייצוגים המצוירים.

Related Articles

20 years of Evonimos Library