Το δίδαγμα των χωραφιών / The precept of the fields

safe_image.php

MARIA XAGORARI IN ARGO GALLERY, ATHENS

Argo Gallery, in 5 Neofitou Douka st. in Kolonaki, Athens, welcomes Maria Xagorari who will be presenting her new painting work, in a solo show, under the title “The Precept of the Fields”.

The vernissage will be held on Tuesday, 25th February at 19:00 and the show will be on until 29th March, 2014.

In this show she presents her latest oil paintings, which compose a parable about the natural resilience of life, using images from nature as symbols. We discern sensitivity in the execution of her work and warmth in her palette.

Talking about her work, the artist said: “… In this series of paintings, the forms I borrowed from nature are those of the grape vine and the sunflower. Grape vine, with the token of each and every pruning carved on its twisting members, became for me the symbol of rebirth after every crucial, and often violent, section of life. The sunflower holds its stature erect against the sun, defying the wind which tears its leaves to shreds, always facing the bright side of the sky. The little girl borrows her name from mythological Phoenix and bears inside the inevitable regeneration of life. The cycle of eternal mutilations and renascence, the fire which transforms the withered into nurture for the freshly sprouted, the endurance against the wind; all this is the precept of the fields.”

ARGO GALLERY

5 Neofytou Douka st. Kolonaki, Athens

Tel.: +30 210 7249 333 ,
FAX: +30 210 7249 777

e-mail: serezis @argo-gallery.gr * website: http://www.argo-gallery.gr

Visiting hours: TUE – FRI: 10:00-14:00 & 18:00-21:00, SAT: 10:00-14:00

___________________________________________________

Η  Μ Α Ρ Ι Α  Ξ Α Γ Ο Ρ Α Ρ Η   Σ Τ Η  Γ Κ Α Λ Ε Ρ Ι  Α Ρ Γ Ω

Η Γκαλερί Αργώ της οδού Νεοφύτου Δούκα 5, στο Κολωνάκι, θα υποδεχτεί την  Μαρία Ξαγοράρη, για να παρουσιάσει την ατομική της έκθεση με έργα ζωγραφικής, με τον γενικό τίτλο: «Το δίδαγμα των χωραφιών».
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου,
στις 7 το βράδυ και η διάρκειά της θα είναι ως τις 29 Μαρτίου 2014.

Σε αυτή την έκθεση, η ζωγράφος μας παρουσιάζει την καινούργια της δουλειά από ελαιογραφίες, στην οποία συνθέτει μια παραβολή για τη φυσική ανθεκτικότητα της ζωής, χρησιμοποιώντας ως σύμβολα εικόνες της φύσης. Στην απόδοση των έργων διακρίνουμε ευαισθησία και στη χρωματική της παλέτα ζεστασιά.

Η ίδια η καλλιτέχνης μιλώντας μας για το θέμα της καινούργιας της δουλειά, μας αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Στα έργα αυτά, οι μορφές που η φύση μου δάνεισε είναι τα κλαδεμένα αμπέλια και τα ηλιοτρόπια. Το αμπέλι, με το φορτίο της μνήμης του κάθε κλαδέματος χαραγμένο στις στροφές των μελών του, έγινε για ‘μένα το σύμβολο της αναγέννησης μετά από κάθε καθοριστική, και συχνά βίαιη, τομή της ζωής. Το ηλιοτρόπιο, ορθώνει το ανάστημά του στον ήλιο, σε πείσμα του μελτεμιού που σχίζει τα φύλλα του, κοιτάζοντας πάντα τη φωτεινή πλευρά του ουρανού. Το μικρό κορίτσι, δανείζεται το όνομά του από το μυθικό Φοίνικα, και φέρει μέσα του την αναπόφευκτη επανεκκίνηση της ζωής. Ο κύκλος των αέναων ακρωτηριασμών και αναγεννήσεων, η φωτιά που μεταμορφώνει το νεκρό σε τροφή του νεόβλαστου, η αντίσταση στον άνεμο, είναι το δίδαγμα των χωραφιών.»

Γ Κ Α Λ Ε Ρ Ι  Α Ρ Γ Ω

ΝΕΟΦ.ΔΟΥΚΑ 5, 106 74 ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΤΗΛ.: +30 210 7249 333 ,
FAX: +30 210 7249 777
e-mail: serezis @argo-gallery.gr * website: http://www.argo-gallery.gr
( Έπισκέψεις : Τρίτη – Παρασκευή: 10:00-14:00 & 18:00-21:00, Σάββατο: 10:00-14:00 )

—————————————————–

Related Articles

Ashes to ashes, Life to life.

Photographing paintings